שירות קריסטל  
 
 
 
 
 
מייבש כביסה
 
 
סוג תקלה
יש לוודא כי :
אין חימום
1. טיימר מכוון למצב חימום .
2. מסננים נקיים מסיבים .
3 . בחלק מהדגמים יש לשחרר לחצן בגב המייבש , כפתור אדום הנמצא בציידו הימני
     של גב המייבש .
לא פועל
1 . אספקת החשמל תקינה , מומלץ לנסות להפעיל מכשיר חשמלי אחר באותו שקע.
2 . דלת סגורה היטב .
3 . כפתור בורר התוכניות מכוון עפ"י התכנית הרצויה .
אין ייבוש / ייבוש ממושך
1. המייבש אינו עמוס יתר על המידה .
2 . במידה והוכנסה כביסה ללא סחיטה , משך הייבוש יהיה ארוך מהרגיל .
3 . כפתור בורר התוכניות מכוון עפ"י התכנית הרצויה .
4 . מסננים נקיים מסיבים .
5 . צינור הפליטה נקי .
6 . פתח יציאת האוויר פתוח ללא הפרעות .
המייבש מקצר
1. אספקת החשמל תקינה והנתיכים ו/או ממסר הפחת תקינים ומתאימים לעומס
    המחובר כ-16 אמפר .
2. תקע והשקע תקינים .
 
 
 
   
דרושים     תקנון     ת.שרות למוצרים     צור קשר     שירות לקוחות     אודות     שירות מרום